Voorbehandelen van de ondergrond en verwijderen van bestaande belijning

In vele situaties is het noodzakelijk om de ondergrond een voorbehandeling te geven vooraleer we de vereiste wegmarkering en belijning kunnen aanbrengen. Dat is steeds het geval bij gladde (gepolierde) beton. Deze ondergrond biedt onvoldoende hechting aan onze verf.

Ook bij een verouderde en versleten betonvloer als ondergrond, is een voorbehandeling meestal nodig.

Kogelstralen

Om de hechting te verzekeren, zorgen we via het kogelstralen voor het opruwen van de ondergrond. Dit kogelstralen gebeurt heel gericht, zodat enkel de zones waar de belijning of markering moet worden aangebracht, de vereiste voorbehandeling krijgt.

Het kogelstralen gebeurt steeds met een volledig afgesloten machine, waardoor er geen stof vrijkomt. Deze voorbehandelingstechniek kan dan ook perfect worden toegepast in afgesloten ruimtes zoals overdekte parkeergarages en parkeerkelders.

Andere technieken voor het opruwen van de ondergrond voor een betere hechting zijn het waterstralen of het gebruiken van een diamantschuurmachine.

Bestaande belijning of wegmarkering verwijderen

Kogelstralen wordt ook gebruikt voor het verwijderen van bestaande belijning of wegmarkering. Dit is nodig voor het aanpassen van bestaande situaties, maar kan ook aangewezen zijn bij het vernieuwen van de bestaande wegmarkering of belijning.

Voorbehandeling in eigen beheer

Het opruwen van de ondergronden via het kogelstralen gebeurt steeds door eigen medewerkers en met eigen machines. Dit betekent dat we zonder tijdverlies de voorbehandeling en vervolgens het effectieve aanbrengen van de wegmarkering en de belijning perfect op elkaar kunnen laten aansluiten.